Top Performeri ST Genetics


                       TPI                                                       Net Merit                                                          Lapte


Taur

Cod USA TPI                                       Taur Cod USA NM $                                           Taur Cod USA PTA Milk
DYNAMO 551HO03416 2819                                       REGMA 551HO03482 969                                           M-LECHE 551HO03304 3152
RUBI-AGRONAUT 551HO03373 2804                                       DYNAMO
551HO03416
961                                           REINO 551HO03556 2509
RUBICON 151HO00681 2799                                       NOTRE DAME 551HO03457 948                                           JURY 551HO03527 2482
REINO 551HO03556 2791                                       DECKER 151HO03142 930                                           DELCO 151HO00744 2462
NIGHTHAWK 551HO03442 2784                                       MEZCAL 551HO03458 921                                           FRONTIER 551HO03310 2428
DENVER 151HO00690 2779                                       RUBICON 151HO00681 920                                           MOTOR OIL 551HO03417 2377
REGMA 551HO03482 2779                                       RUBI-AGRONAUT 551HO03373 913                                           NIGHTLIFE 551HO03231 2322
NIGHTSKY 551HO03370 2777                                       WINDFALL 551HO03341 889                                           DENVER 151HO00690 2299
NOTRE DAME 551HO03457 2776                                       MARVEL 551HO03444 874                                           SUPERSHOT 224HO02881 2246
NITRO 551HO03413 2774                                       NIGHTHAWK 551HO03442 873                                           SARGEANT 147HO02424 2228

 

 

                  Proteină                                                     Grăsime                                                       Longevitate


Taur

Cod USA PTAP                                   Taur Cod USA PTA Fat                                 Taur Cod USA PL
M-LECHE 551HO03304 82                                   TRUE GRIT 551HO03243 107                                 MARVEL 551HO03444 11,2
REINO 551HO03556 76                                   RUBICON 151HO00681 106                                 MEZCAL 551HO03458 10,9
NIGHTLIFE 551HO03231 75                                   DENVER 151HO00690 103                                 NOTRE DAME 551HO03457 10,5
MOTOR OIL 551HO03417 72                                   WINDFALL 551HO03341 99                                 RUBI-AGRONAUT 551HO03373 10,2
DENVER 151HO00690 71                                   REGMA 551HO03482 96                                 DRACO 151HO00698 10,0
JURY 551HO03527 71                                   ROWDY 151HO00756 91                                 DECKER 151HO03142 9,9
TRUE GRIT 551HO03243 69                                   M-LECHE 551HO03304 90                                 NIGHTHAWK 551HO03442 9,1
DELCO 151HO00744 68                                   DYNAMO 551HO03416 87                                 NITRO 551HO03413 9,1
DEMIREL 551HO03362 68                                   NIGHTSKY 551HO03370 81                                 REGMA 551HO03482 9,0
SUPERSHOT 147HO02424 68                                   RUBI-AGRONAUT 551HO03373 79                                 SUPERSHOT 224HO02881 8,7
TARNISH 151HO03161 68                                                                         TRUE GRIT 551HO03243 2,9

 

                 Aplomburi                                                        Uger                                                              Tip


Taur

Cod USA Feet&Leg                                     Taur
Cod USA UDC
                                        Taur Cod USA PTA Type
RUBICON 151HO00681 2.58                                     AWESOME-RED 076HO01603 3.38                                         AWESOME-RED 076HO01603 3.03
RUBI-AGRONAUT 551HO03373 2.42                                     ABSOLUTE-RED 076HO00582 3.27                                         ABSOLUTE-RED 076HO00582 2.84
MEZCAL 551HO03458 2.24                                     NITRO
551HO03413
3.10                                         M-LECHE 551HO03304 2.42
ABSOLUTE-RED 076HO00582 2.05                                     NIGHTSKY 551HO03370 2.86                                         NIGHTHAWK 551HO03442 2.38
NIGHTHAWK
551HO03442
1.81                                     NIGHTHAWK 551HO03442 2.77                                         TARNISH 151HO03161 2.37
ROWDY 151HO00756 1.68                                     DRACO 151HO00698 2.65                                         NIGHTSKY 551HO03370 2.26
NIGHTSKY 551HO03370 1.66                                     DENVER 151HO00690 2.62                                         ADIDAS-RED 551HO03374 2.19
REGMA 551HO03482 1.59                                     MCGUFFEY 551HO03350 2.58                                         REINO 551HO03556 2.19
TARNISH 151HO03161 1.56                                     FRONTIER 551HO03310 2.45                                         NITRO 551HO03413 2.17
DYNAMO 551HO03416 1.49                                     BAYLOR 551HO03419 2.41                                         BAYLOR 551HO03419 2.16
                                                                                        DENVER 151HO00690 2,16


Evaluare genetică Decembrie 2017 Surse: IB/MACE - USA, USDA-CDCB/HA


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 Top performeri World Wide Sires
          

                       TPI                                                       Net Merit                                                          Lapte


Taur

Cod USA TPI                                       Taur Cod USA NM $                                           Taur Cod USA PTA Milk
GIFIAN 14HO07324 2475                                       GIFIAN 14HO07324 658                                           GIFIAN 14HO07324 2353
SHAKESPEARE 14HO07223 2363                                       SHAKESPEARE
14HO07223
554                                           LUCIANO 7HO10632 2164
ELECTION 14HO06971 2265                                       WRIGHT 7HO11123 534                                           KINLEY 7HO09977 1770
WRIGHT 7HO11123 2248                                       ELECTION 14HO06971 529                                           BILLINGS 7HO10357 1561
DEFENDER 7HO11926 2242                                       GRAFEETI 7HO10848 488                                           NAVY 7HO10632 1517
GRAFEETI 7HO10848 2230                                       TABLE 7HO11730 407                                           AVERY 7HO09977 1228
MAGNUS 14HO07303 2205                                       TEMPO 07HO10624 387                                           ROLAND 7HO08946 1209
TABLE 7HO11730 2126                                       DEFENDER 7HO11926 364                                           RAY 7HO10156 1202
NAVY 14HO06816 2099                                       CM 14HO05639 361                                           TRUMP 14HO05434 1092
TEMPO 07HO10624 2052                                       NAVY 14HO06816 337                                           TEMPO 07HO10624 992

 

 

                  Proteină                                                     Grăsime                                                       Longevitate


Taur

Cod USA PTAP                                   Taur Cod USA PTA Fat                                 Taur Cod USA  PL       
GIFIAN     
14HO07324 56                                   EMERALD 14HO05560 73                                 WRIGHT 7HO11123 8,0
MAGNUS 14HO07303 49                                   LUCIANO 7HO10632 66                                 ELECTION 14HO06971 7,1
KINLEY 7HO09977 42                                   MAGNUS 14HO07303 61                                 GIFIAN 14HO07324 5,5
HE-MAN 14HO06494 39                                   SHAKESPEARE 14HO07223 61                                 SHAKESPEARE 14HO07223 5,5
LUCIANO 7HO10632 35                                   CM 14HO05639 57                                 BOWSER 14HO06090 5,0
RAY 7HO10156 34                                   MIZZOU 7HO10233 55                                 TABLE 7HO11730 5,0
EMERALD 14HO05560 33                                   GIFIAN 14HO07324 54                                 TEMPO 07HO10624 3,8
BILLINGS 7HO10357 31                                   RAY  7HO10156 51                                 ROLAND 7HO08946 3,3
CM 14HO05639 29                                   ALEXANDER 7HO08221 50                                 GRAFEETI 7HO10848 3,2
NAVY 14HO06816 29                                   FORK 7HO10272 50                                 CARSON 14HO05359 3,0
 
 
                                    KINLEY 7HO09977 50                                      
 
 
                                                                               

                  

                 Aplomburi                                                        Uger                                                              Tip


Taur

Cod USA Feet&Leg                                     Taur 
Cod USA  UDC  
                                        Taur Cod USA PTA Type
AIRLIFT 14HO06809 3.35                                     DEFENDER 7HO11926 2.75                                         AIRLIFT  14HO06809 3.28
GIFIAN 14HO07324 1.84                                     FORK 7HO10272 2.34                                         DEFENDER 7HO11926 2.07
DEFENDER 7HO11926 1.79                                    
GIFIAN
14HO07324 2.29                                         MIZZOU  7HO10233 1.97
AVERY  7HO09977 1.62                                    
NAVY
14HO06816 2.13                                         SANCHEZ  7HO08190 1.96
SANCHEZ 7HO08190 1.46                                     GRAFEETI 7HO10848 1.98                                        
GIFIAN
 14HO07324 1.94
GRAFEETI 7HO10848 1.41                                     SHAKESPEARE 14HO07223 1.68                                        
FORK
 7HO10272 1.82
MIZZOU
7HO10233 1.34                                    
AIRLIFT
14HO06809 1.54                                         SHAKESPEARE  14HO07223 1.71
FORK
7HO10272  1.29                                     TEMPO 07HO10624 1.50                                         MAGNUS  14HO07303 1,60
ALEXANDER
7HO08221 1.24                                     MAGNUS 14HO07303 1.29                                         TRUMP 14HO05434 1,35
BILLINGS
7HO10357 1.11                                     BILLINGS 7HO10357 1.19                                        
RAY
 7HO10156 1.29


Evaluare genetică Decembrie 2017  Surse: IB/MACE - USA, USDA-CDCB/HA